top of page

เรื่องราวเต็ม

การตรวจจับและตอบสนองความปลอดภัยทางไซเบอร์

อีวายที3

อีวายที3

อีวายที3

อีวายที3

อีวายที3

อีวายที3

อีวายที3

ระบบอัตโนมัติ SOC ของเรา

เพื่อรับมือกับสภาพแวดล้อมการแฮ็กที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การสร้าง Playbooks ไว้ล่วงหน้าและการทำให้ส่วนหนึ่งของกระบวนการแก้ไขเป็นอัตโนมัติเป็นกุญแจสำคัญสำหรับการตอบสนองที่รวดเร็วยิ่งขึ้น

เครื่องยนต์ SIEM ของเรา

แพลตฟอร์ม SIEM ของเราให้การวิเคราะห์ที่สมบูรณ์โดยการรวบรวม แยกวิเคราะห์ และจัดเก็บข้อมูลความปลอดภัยและการดำเนินงานด้านไอทีจำนวนมาก

bottom of page